Izglītojošas atbalsta grupas

Ceļvedis audzinot pusaudzi (CAP) 10 soļu apmācību programma pusaudžu vecākiem, lai sniegt vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem. Apmācību grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas. Programma ietver dažāda veida darbu grupās, dalīšanos pieredzē, kā arī mājasdarbus. 
 Par grupu interesēties zvanot : 63725550

Bērna emocionālā audzināšana (BEA) – 10 soļu apmācību programma vecākiem, pirmsskolas pedagogiem, kuru audzināšanā un aprūpē ir bērni līdz 7 gadu vecumam. Šī programma ir izveidota, lai palīdzētu mainīt bērnu uzvedību un dziļāk ietekmētu bērnus emocionālā līmenī un personības izaugsmē. Tā iedrošina vecākus atklāt savu pašu agrīno bērnības pieredzi un izprast to. Programmā ir informācija par attīstības stadijām un uzdevumiem, kuri bērnam jāveic, lai viņš izaugtu par laimīgu, emocionāli pilnvērtīgu cilvēku. 
 Par grupu interesēties zvanot : 63725550