Re, kur Jaunietis?!

Dobeles novada pašvaldība uzsāk projektu “Re, kur Jaunietis?!” (Nr.VP2024/5-25), projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta aktivitātes plānots īstenot no 22.04.2024. līdz 31.10.2024.

Projekta mērķis: veicināt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas pilnveidi Dobeles novadā un sekmēt pierādījumos balstītu, uz jauniešu interesēm un vajadzībām orientētu jaunatnes politikas plānošanu.

Galvenās aktivitātes: 1)darba ar jaunatni kartēšana: informācijas apkopošana un analīze, datu salīdzinājums ar 2021.gada kartēšanas rezultātiem; 2)jauniešu socioloģiskā aptauja, ietverot datu salīdzinājumu ar 2021.gada aptaujas rezultātiem, ziņojums; 3)vecāku un speciālistu, kas veic darbu ar jauniešiem aptauja; 4) neformālās izglītības āra dzīves aktivitātes jauniešiem sociālās iekļaušanas un līdzdalības veicināšanai; 5)“Kafija ar politiķiem” jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās, programmā iekļaujot ziņojumu un diskusiju par darba ar jaunatni kartēšanas un aptauju rezultātiem.

Projekta tiešā mērķa grupa Dobeles novada jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Netiešā mērķa grupa Dobeles novada darbā ar jaunatni iesaistītie speciālisti, institūcijas un lēmumu pieņēmēji, jauniešu vecāki.

Projektā iesaistītie sadarbības partneri (pašvaldības, institūcijas, NVO u.c.): Dobeles novada Izglītības pārvalde, A.Brigaderes, Augstkalnes, Bikstu, Bēnes, Gardenes, Mežinieku, Penkules pamatskolas, Dobeles un Auces vidusskolas, Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobeles amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola; biedrība “Dobeles Jauniešu dome”; novada sporta un kultūras darba organizatori, sociālā dienesta speciālisti.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja: visas projekta aktivitātes sekmēs pierādījumos balstīta darba ar jaunatni politikas attīstīšanu Dobeles novadā. Pierādījumos balstītas jaunatnes politikas plānošana sekmēs mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā, pakalpojumu dažādošanā un jaunu darba ar jaunatni veidu ieviešanā. Īstenojot projektu tiks pilnveidota pierādījumos balstīta darba ar jaunatni sistēma Dobeles novadā, iegūti dati, identificētas aktuālākās problēmas, uzlabota Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra sniegto pakalpojumu kvalitāte, precizēti mērķi un definēti konkrēti izmērāmi rezultāti. Projekta ietvaros izstrādātā jauniešu kvantitatīvas anketēšanas pieeja tiks turpināta ilgtermiņā, periodiski veicot atkārtotu anketēšanu un vērtējot izmaiņas un darba ar jaunatni sekmīgumu.


Projekta ietekme būs arī uz institūciju turpmāko sadarbību jaunatnes jomā, īpaši īstenojot mobilo darbu ar jauniešiem, stiprinot to un apzinoties, ka katrai institūcijai ir svarīga loma jaunatnes politikas īstenošanā.

Jaunieši piedaloties projekta aktivitātēs būs apguvuši jaunas zināšanas un prasmes par iekļaušanu, līdzdalību, komandas veidošanu, sadarbību un piederību. Viss apgūtais sniegs ieguldījumu viņi izaugsmē, vēlmē būt aktīvākiem un līdzdarboties jaunatnes politikas īstenošanā, kā arī būt sava novada patriotiem.

Visi projekta rezultāti būs ieguldījums jaunatnes politikas attīstībai Dobeles novadā, kā arī jauniešu līdzdalības veicināšanai un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai.

Projekta koordinatore Inita Neimane DJIVC direktores vietniece

2024.gada 12.augustā Līvānos notiks jauniešu festivāls "Kopums".
Pasākums saskaņā ar programmu notiks no 13.00 līdz 21.00.
Pašiem jāparūpējas par ēdienu un personīgajiem tēriņiem. Visas citas pasākuma aktivitātes un transports ir bezmaksas.


No Dobeles tiks organizēts transports Dobele - Līvāni - Dobele. (Par izbraukšanas un atgriešanās laiku informēsim!)
Došanos uz pasākumu organizē Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs.
Jauniešus uz pasākumu pavadīs Auces, Augstkalnes un Dobeles jaunatnes darbinieki.

Pieteikšanās links -> https://ej.uz/jauniešu_festivāls_kopums_2024

*Vietu skaits ierobežots
*Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Pieteikšanās līdz 27.06.2024

Jautājumu gadījumā zvanīt - +37120221685, +37163720282
Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra
Jaunatnes lietu speciāliste
Agija Sileniece
Auces Jauniešu mājas maija aktivitāšu plāns! 🤩


Augstkalnes Jauniešu mājas maija aktivitāšu plāns! 🤩
Dobeles Jauniešu mājas maija aktivitāšu plāns! 🤩
Mobilā darba maija aktivitāšu plāns! 🤩


Vairs nav aiz kalniem Pirmās Palīdzības sacensības 2024! 🤩🥳
Šogad sacensības notiks 9.maijā DJIVC aktivitāšu mājā "Zaļkalni"
Aicinām pieteikties skolēnu komandas!
Pieteikums jāiesniedz aizpildot elektronisko anketu vai noskenējot QR kodu (https://ej.uz/pirmāspalīdzībassacensības2024 )  līdz 24.aprīlim.
Tiekamies jau pavisam drīz!


Atbildīgā persona par sacensību norisi
: Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra Jaunatnes lietu speciāliste Agija Sileniece; Tel. 26940987, [email protected]

Dobeles Jauniešu mājas aprīļa aktivitāšu plāns! 🤩Auces Jauniešu mājas aprīļa aktivitāšu plāns! 🤩


Augstkalnes Jauniešu mājas aprīļa aktivitāšu plāns! 🤩


#vasarasdarbs

Meklējam jauniešus, kas ir vismaz sešpadsmit gadus veci, aktīvi, māk likt lietā savu humora izjūtu, nebaidās no izaicinājumiem un kuri vēlas iegūt vērtīgu pieredzi komunikācijā ar klientiem. Darba uzdevumos ietilpst aktiermāksla, sadarbība komandā, bērnu un ģimeņu izklaidēšana, sportiskas aktivitātes, kā arī iesaistīšanās dejā un mūzikā .
Ieskaties te - Lotes zemes Instagram: @lottemaa_teemapark, lai saprastu kāda ir darba ikdiena!
Nav nepieciešamas Igauņu valodas zināšanas.


Aicinām tevi uz kastingu 27.04. Cēsu Jauniešu mājā Rīgas ielā 23, Cēsīs pulksten 12:30 , iepriekš piesakoties rakstot uz [email protected]!

📣Ēnu dienas ietvaros aicinām pieteikties jauniešus "Iekāpt Jaunatnes darbinieka kurpēs", uzzināt un izprast kā Jaunatnes darbinieks pavada savu darba dienu, kādi ir tā izaicinājumi un sasniegumi. 🎯
✅Pieteikšanās links ➡️https://ej.uz/iekāpjaunatnesdarbiniekakurpēs

📌Pasākums paredzēts jauniešiem vecumā no 13 līdz 25!

📣Vietu skaits ierobežots!

🎲Pieteikšanās līdz 03.04.2024 pulksten 10.00
Dobeles novada jaunieti!
Šī ir Tava iespēja realizēt kādu no savām idejām. Piesaki savu ideju projektu konkursā iesūtot to elektroniski e-pastā: [email protected] līdz 2024. gada 3.aprīlim plkst. 00:00.
Tev ir iespēja organizēt nometni! Piesaki savu nometni :) 

Izsludināts Jauniešu un Bērnu nometņu projektu konkurss!

Šī ir Tava iespēja realizēt kādu no savām idejām. Piesaki savu ideju projektu konkursā iesūtot to elektroniski e-pastā: [email protected] līdz 2024. gada 10.maijam plkst. 00:00.
05.03.2024.

Briselē satikās darba ar jaunatni plānotāji un veicēji, lai diskutētu par darba ar jaunatni lomu vietējā līmenī

No 2024. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam Beļģija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts  Eiropas Savienības Padomē. Prezidentūras ietvaros no 20. līdz 23. februārim Briselē norisinājās “Konference vietējam darbam ar jaunatni un demokrātijai” ("European Conference on Local Youth work and Democracy"). Konferences galvenais mērķis – diskutēt par darba ar jaunatni lomu vietējā līmenī, lai veicinātu jauniešu iesaistīšanos un līdzdalību vietējās kopienās. Galvenās tēmas: izvērtēt sasniegto jaunatnes darbā un jauniešu līdzdalību vietējā līmenī; identificēt saikni starp kvalitatīvu darbu ar jaunatni vietējā līmenī, jēgpilnu jauniešu līdzdalību un publiskās telpas nodrošināšanu; izpētīt jaunatnes darbu kā nepārtrauktību, iesaistot un uzrunājot jauniešus jau no agras bērnības, koncentrējoties uz “pareizajām” spēlēm; pārrunāt vietējo un reģionālo iestāžu lomu, uzdevumus un vajadzības kvalitatīva darba ar jaunatni un jauniešu līdzdalības nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu ar mazākām iespējām iekļaušanai.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 36 dalībvalstīm. Latviju konferencē pārstāvēja Renāte Mencendorfa (Izglītības un zinātnes ministrijas), Aleksandra Bērziņa (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras), pārstāves no projekta “Europe goes local” iesaistītajām Latvijas pašvaldībām Inita Neimane (Dobeles novads, Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra direktores vietniece) un Ance Tīmane (Dienvidkurzemes novada jaunatnes lietu speciāliste), nevalstiskā sektora pārstāvis Gints Jankovskis (biedrība “Laiks jauniešiem”).

Konferences četrās dienās dalībniekiem bija iespēja klausīties paneļdiskusijas un uzzināt labās prakses piemērus no citām valstīm, piedalīties praktiskās darbnīcās un refleksiju grupās par interesējošām tēmām, kā arī doties vizītē uz iepriekš izvēlēto organizāciju Briselē. Konferences neatņemama sastāvdaļa – tīklošanās, katrā brīvā brīdī dalībniekiem bija iespēja sarunāties ar kolēģiem no citām valstīm, stiprināt esošos kontaktus un veidot jaunus.

Konferences atklāšanā runātāji: Beļģijas flāmu Briseles, jaunatnes, mediju un nabadzības mazināšanas ministrs Benjamin Dalle un Eiropas Padomes Demokrātijas direktors Matjaž Gruden uzsvēra to, ka jaunatnes politika, kas veidota bez jauniešiem ir bezjēdzīga politika. Ļoti iedvesmojoša bija Dienvidvelsas universitātes Eiropas jaunatnes politikas profesora Howarda Viljamsona prezentācija. Viņš runāja par to, kas darbā ar jaunatni paveikts Eiropas līmenī, par darba ar jaunatni aktualitātēm un kādi ir lielākie izaicinājumi, kas ļoti sasaucas ar mūsu izaicinājumiem: darbam ar jaunatni jāsākas no pašiem jauniešiem; līdzdalība, kas nāk no pašiem jauniešiem un vērsta uz citiem jauniešiem; darba ar jaunatni pakalpojumus nesaņem tie, kuriem tos visvairāk būtu nepieciešams; jauniešu mentālā veselība un kvalitatīvu publisko ārtelpu trūkums jauniešiem. Profesors uzsvēra 5 galvenos darba ar jaunatni elementus jeb 5-P – rotaļīgums (play), līdzdalība (participation), sadarbība (partnership), pierādījumos balstīta politika (proof) un prasmes/ kvalitāte (proficiency). Šie 5 elementi ir aktuāli Latvijā un mūsu pašvaldībā, un tie ir jāņem vērā plānojot un īstenojot darbu ar jaunatni. Savukārt, Beļģijas profesors jaunatnes jomā Guy Redig uzrunājot dalībniekus aicināja valdībā un ierēdniecībā veidot izpratni, kas ir darbs ar jaunatni un kādēļ nepieciešama jaunatnes politika.

Paneļdiskusijā, kurā piedalījās jaunatnes darbinieki no dažādām valstīm izskanēja: pašvaldībai būtu jāvēlas, ka darbs ar jaunatni ir prioritāte, darbs ar jaunatni ir risinājums daudziem izaicinājumiem, taču, lai tas īstenotos ir jābūt starpinstitūciju sadarbībai. Ļoti uzrunāja jaunatnes darbiniece no Ukrainas, kura dalījās ar to, kā darbs ar jaunatni notiek kara apstākļos. Viņa strādā pierobežā, katra diena ir citādāka un jaunatnes darbiniekam jābūt elastīgam, jābūt gatavam sniegt psiholoģisko un arī medicīnisko palīdzību, infrastruktūra ir sagrauta, taču neskatoties ne uz ko darbs notiek un jaunieši tiek sasniegti.

Kā ceļa maizi no konferences varam paņemt Beļģijas flāmu Briseles, jaunatnes, mediju un nabadzības mazināšanas ministra Benjamin Dalle teikto noslēdzot konferenci: dodiet telpu jauniešiem un ieguldiet infrastruktūrā jauniešiem, dariet visu, lai jauniešu līdzdalība būtu jēgpilna un, lai ar jauniešiem strādā pārliecināti un kompetenti jaunatnes darbinieki. Pašvaldībām ir jāuzņemas atbildība par darba ar jaunatni attīstību, finansēšanu un iekļaujoša darba ar jaunatni veicināšanu.

Paldies projektam “Europe goes local”, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai un Izglītības un zinātnes ministrijai par iespēju piedalīties konferencē un pārstāvēt Dobeles novada pašvaldību.

DJIVC direktores vietniece Inita Neimane

Dobeles Jauniešu mājas marta aktivitāšu plāns! 🤩Auces Jauniešu mājas marta aktivitāšu plāns! 🤩


Augstkalnes Jauniešu mājas februāra aktivitāšu plāns! 🤩


Parlaments aicina jauniešus piedalīties projektā "Jauniešu Saeima", kas norisināsies jau vienpadsmito reizi. Tā ir iespēja jauniešiem mācīties pamatot savas idejas, publiski uzstāties, meklēt kompromisus un atrast jaunus domubiedrus.

Lai kļūtu par 11. Jauniešu Saeimas deputātu, jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiek aicināti pieteikt savu ideju virtuālajās vēlēšanās tīmekļvietnē – vēlēšanu platformā - www.jauniesusaeima.lv.

Atzīmējot 20 gadus, kopš Latvija ir Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts, 11. Jauniešu Saeimas vadmotīvs ir nākotnē vērsts - “Latvija pēc 20 gadiem”.


Vairāk par projektu: www.jauniesusaeima.lv

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dNHMGLeBgpE

Ir ideja, ir projekts!🎯

Aicinām ikvienu Dobeles novada jaunieti uz Projektu piektdienu 01.03.2024!👩🏻‍💻✍🏻


Šajā darbnīcā Tu:
🧩iegūsi  zināšanas par projektu rakstīšanu
🧩saņemsi atbalstu no pieredzējušiem mentoriem, idejas radīšanā un projekta pieteikuma izstrādē
🧩būsi vidē, kurā radīšanas procesā uzreiz iespējams saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem
🧩satiksi jaunus draugus un domubiedrus
🧩sagatavosi reālu projekta pieteikumu,  iesniegšanai nākamajā projektu termiņā – aprīlī⚠️
🧩iegūsi pozitīvas emocijas un neaizmirstamu pieredzi
Ņem līdzi našķus enerģijai! 🧁🍐🍿


Ja ir kādi jautājumi, droši raksti - 📱Agijai, 26940987!


P.S ņem līdzi portatīvo datoru vai planšeti! 🖥️

Dobeles novada Karjeras diena 2024.

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Dobeles novada Karjeras diena 2024” notiks šī gada 7. martā un to organizē Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs (DJIVC) sadarbībā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošo vidusskolu (DAVV) un Dobeles Valsts ģimnāziju (DVĢ).

Pasākuma mērķis ir rosināt 9. klašu izglītojamos iepazīt tālākās izglītības iespējas Dobeles novadā un tā apkārtnē un veicināt savlaicīgu un apzinātu personīgo lēmumu pieņemšanu par tālāko izglītību.

“Karjeras dienas 2024” dalībnieki: Dobeles novada skolu 9. klašu izglītojamie.

“Dobeles novada Karjeras dienas 2024” ietvaros izglītojamie iepazīs vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības sniegtās iespējas.  Lai pasākuma aktivitātes dalībniekiem būtu interesantas un atbilstu viņu vēlmēm un vajadzībām, izglītojamie paši izvēlēsies nodarbības, kuras apmeklēt, iepriekš aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.

Iepazīt vispārējās vidējās izglītības iespējas pasākuma ietvaros piedāvās Dobeles Valsts ģimnāzija, savukārt, iepazīt profesionālās vidējās izglītības iespējas piedāvās Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola sadarbībā ar Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolu, Saldus tehnikumu, RTU Olaines Tehnoloģiju koledžu, Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu un Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu.

Tekstu sagatavoja: Laine Sproģe, DJIVC pedagogs- karjeras konsultants                            Pasākuma afišu veidoja: Ņikita Cvetkovs un Rēzija Marta Spudas, DVĢ 12. klases izglītojamie

🔊Sarunu pēcpusdiena ar Sudden Lights🎶

❗️Visiem  Dobeles novada jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem❗️
🔜Tevi sagaida:
🎵Iedvesmas stāsti
🎵Jautājumu un atbilžu sesija
🎵Bezmaksas seanss “Sudden Lights Mežaparka Zaļajā teātrī. Koncertfilma”
🎵Fotografēšanās un autogrāfu sniegšana
🎵Pasākuma ilgums 2h


Auces Jauniešu mājas februāra aktivitāšu plāns! 🤩


Mobilā darba februāra aktivitāšu plāns! 🤩


Dobeles Jauniešu mājas februāra aktivitāšu plāns! ! 👇🤩
Augstkalnes Jauniešu mājas februāra aktivitāšu plāns! 🤩  • Projektu darbnīca ir superīga iespēja jauniešiem iemācīties, kā rakstīt Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa projektus
  • Pulksten 12:00, 27. janvārī, Jelgavā, Skolotāju ielā 8
  • Apmācības norisināsies 4h, ar tējas pauzi
  • Apmācību laikā būs iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas caur teoriju un praktiskiem uzdevumiem ar pieejamu palīdzību un padomu no speciālista, ja tā būs nepieciešama
Auces Jauniešu mājas janvāra aktivitāšu plāns!
Augstkalnes Jauniešu mājas janvāra aktivitāšu plāns!
Mobilā darba janvāra aktivitāšu plāns!


Dobeles Jauniešu mājas janvāra aktivitāšu plāns!
Dobeles Jauniešu mājas decembra aktivitāšu plāns!
Mobilā darba decembra aktivitāšu plāns!
Auces Jauniešu mājas decembra aktivitāšu plāns!
Augstkalnes Jauniešu mājas decembra aktivitāšu plāns!
Nākamais jaudīgais pasākums jau drīz! 5. decembrī norisināsies mūsu organizēts Dobeles novada JAUNATNES FORUMS!
Šogad foruma mērķis ir iedvesmot jauniešus iesaistīties kopienas dzīvē.
Sadarbībā ar brīnišķīgo YOUPluss esam plānojuši diskusijas izvērst neformālā veidā. 🙃 Kā arī esam sagatavojuši citus foršus pārsteigumus! 📸
Aicināti: jaunieši (13-25 g.v.), jaunatnes darbinieki un darbā ar jaunatni iesaistītie novada speciālisti, kā arī Dobeles novada pašvaldība deputāti.
Pasākuma laiks: 14:00-18:00
🔵Dalība TIKAI ar iepriekšēju pieteikšanos! Dalībnieku skaits ierobežots!

Aicinām pieteikt bērnus vecumā no 4 līdz 7 gadiem ar uzvedības problēmām intervences programmā  “STOP 4-7” . Pieteikties līdz 2024. gada 8. janvārim. Bērnu uz programmu var pieteikt vecāki, pedagogi, pirmsskola un skola.
Programmā ir paredzētas bezmaksas nodarbības gan bērniem, gan viņu vecākiem un pedagogiem. Trīspusējai iesaistei šajā programmā ir milzīga nozīme, jo tikai tā mēs varam ietekmēt bērna uzvedības izmaiņas un var notikt nodarbībās iemācītā pārnese uz reālo dzīvi.

Nodarbības bērniem, vecākiem un pedagogiem plānots uzsākt no 19.02.2024. un pabeigt līdz 30.04.2024

Lai pieteiktos dalībai programmā, rakstīt uz e-pasta adresi [email protected] vai [email protected]. 

Papildus informācija

Esi pirmais, kurš uzzina par jauniešu aktualitātēm Dobeles novadā! 📣
Visa aktuālā informācija mūsu DJIVC facebook lapā: https://www.facebook.com/djivc
➡️WhatsApp grupa - visa noderīgā un svarīgā informācija tieši jauniešiem: https://chat.whatsapp.com/HvVydOq4hl2AErX4xBRDy9

Seko, dalies, ielaiko!

16.novembrī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola Dienesta viesnīcas aktu zālē norisināsies mūsu organizēta neformāla diskusija - "Kafija ar politiķiem".
☕Tā ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju savstarpējo dialogu.
☕ Sadarbībā ar YOUPluss esam plānojuši diskusiju izvērst simulācijas spēles veidā. Kā mums izdosies? Gaidiet bildes nākamnedēļ 🙂
Dalība ar iepriekšēju pieteikšanos!
Aicināti: Dobeles novada deputāti, jaunieši (13-25 g.v.) un jaunatnes darbinieki.
☕Pasākuma laiks: 14:00-17:00
Vieta: Katoļu iela 3, Dobele
25.-26. oktobrim notika Dobeles novada Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārs, ar mērķi nodrošināt pašpārvalžu informētību par procesiem jaunatnes jomā un iespējām līdzdarboties vietējās kopienas aktivitātēs, tādējādi veicinot jauniešu iniciatīvu un līdzdalību.
✏️
Pirmajā dienā jaunieši iepazinās un saliedējas, prezentēja savus mājas darbus. Jaunieši diskutēja par līdzdalības formām, par to kā jaunietis var līdzdarboties savā skolēnu pašpārvaldē un vietējā kopienā. Jaunatnes darbinieki informēja jauniešus par iniciatīvu iespējām Dobeles novadā.
Pašpārvaldes dalībnieki piedalījās “Ideju vētrā” par Dobeles novada Jauniešu domes izveidi. Diskutēja par veicamajiem darbiem un pirmajiem soļiem, kuri jāsper, lai sāktu veidot Jauniešu domi novadā.
✏️
Otrajā dienā braucām smelties pieredzi pie Ogres Jauniešu māja un Ogres novada Jauniešu dome. Ogres jaunieši dalījās pieredzē, kāpēc nepieciešama novada jauniešu dome un kādas iespējas, tā sniedz jaunietim!
Jaunieši guva iespaidus un pieredzi, lai turpmāk gan skolā, gan novadā darbotos aktīvāk,kā arī piedalītos Dobeles novada Jauniešu domes izveidē! Pieredze, iedvesma un jaunas idejas iegūtas! Milzīgs paldies Jums!
💎
Pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārā piedalījās 22 jaunieši no Dobeles novada. Paldies Jauniešiem un skolām!
☺️

Aktivitātes notika projekta “Esi TE!”, (līg.nr. 3-7/80-23/VN) ietvaros.