Konsultācijas

Individuālas konsultācijas pie speciālistiem Dobeles novada bērniem un jauniešiem ir bezmaksas.


Speciālistu pieņemšanas laiks darba dienās  no 9.00 līdz 17.30, Dobelē, Brīvības ielā 23, iepriekš piesakoties.


Psihologs

Kad meklēt izglītības psihologa palīdzību:

Pirmsskolas (3-4 gadu) vecumā, ja bērnam vērojamas pazīmes, kas neatbilst viņa vecumam attīstībā, uzvedībā:

 • Bērns runā ļoti neskaidri; 
 • Nesaprot vienkāršus norādījumus; 
 • Nespēj izveidot dažu vārdu teikumus; izteiktas grūtības darboties ar maziem priekšmetiem; 
 • Nevar uzzīmēt apli pēc parauga; 
 • Neizrāda interesi par citiem bērniem;
 • Neizrāda nekādu interesi par rotaļām, lomu spēlēm; 
 • Nespēj paust dažādas emocijas; 
 • Ir ļoti lielas grūtības uz laiku šķirties no mammas, bieži mostas naktīs un raud.


Pirmsskolas (5-7 gadu) vecumā, ja bērnam vērojamas pazīmes, kas neatbilst viņa vecumam attīstībā, uzvedībā:

 • Bērns ir ļoti kautrīgs un bailīgs; ļoti agresīvs; 
 • nevar šķirties no vecākiem, neizrādot milzīgu protestu; nespēj koncentrēties vienai aktivitātei ilgāk par 5 minūtēm; 
 • rotaļājoties neizmanto fantāziju un iztēli; 
 • lielāko laika daļu izskatās nomākts un nelaimīgs; 
 • izvairās no saskarsmes ar citiem bērniem un pieaugušajiem vai izturas neadekvāti situācijai;
 • neprot pats apģērbties, nomazgāt rokas, nav apguvis tualetes lietošanas iemaņas; 
 • nespēj paust dažādas emocijas; 
 • neprot pareizi turēt rokā zīmuli;
 •  runā neskaidri, neizrunā vienu vai vairākas skaņas, runā gramatiski nepareizi (nelieto lietvārdu daudzskaitlī, darbības vārda pagātnes un nākotnes formas atbilstoši situācijām);
 • Grūtības apgūt burtus, ciparus, lasīšanas, rakstīšanas vai matemātikas pamatiemaņas atbilstoši pirmsskolas izglītības programmai.

Skolas vecumā:

 • Grūtības apgūt lasīšanas, rakstīšanas vai matemātikas pamatiemaņas atbilstoši mācību programmas saturam; 
 • vājas sekmes; izrāda nepatiku mācīties vai apmeklēt skolu; ir grūtības koncentrēties mācību laikā;
 • grūtības veidot attiecības ar vienaudžiem; 
 • izteiktas uzvedības problēmas (klaiņošana, skolas kavējumi, agresija u.c.); ilgstošas emocionālās problēmas.


Speciālisti:

 • Svetlana Paramonova 
 • Laila Ļovina 
 • Eva Tabore 
 • Dita Leinerte 

Logopēds


Skolotāja logopēde Iveta Ģirne strādā ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Darbā izmanto ABA terapijas metodes (saskarsmes un komunikācijas prasmju veidošana bērniem, kuri nelieto valodu kā komunikācijas līdzekli, kuriem vērojami autiskā spektra traucējumi).


Nodarbībās bērni:

 • Vingrina artikulācijas aparātu(lūpas, mēli,...)
 • Stiprina pirkstu un delnu muskulatūru
 • Nostiprina elpošanas un balss aparātu
 • Attīsta fonemātisko uztveri
 • Paplašina vārdu krājumu
 • Veido saistīto runu
 • Pilnveido lasīšanas un rakstīšanas prasmes
 • Mācās veidot acu kontaktu, prasmi atdarināt, komunikācijas prasmes, spēlēšanās un pašapkalpošanās prasmes
 •  Vingrinās runas izpratnes un skaņu/vārdu producēšanā.            

Pedagogs karjeras konsultants 

 • Apzināt savas intereses, prasmes, talantus, vēlmes un iespējas;
 • Atklāt profesionālo virzienu, kas vislabāk atbilst Tavai personībai, vērtībām, mērķiem;
 • Gūt skaidrību par to, ko vēlies darīt pēc skolas absolvēšanas;
 • Uzzināt, kur meklēt info par izglītības iespējām;
 • Izveidot plānu mērķu sasniegšanai.

 Psihoterapijas speciālists

Psihoterapijas speciālists palīdz risināt problēmas, kas jau ilgstoši traucē dzīvot un, visticamāk, veidojušās bērnībā. Izveidojot ilgstošas terapeitiskas attiecības ar katru konkrēto klientu, terapeits palīdz cilvēkam dziļi izprast savu personību un attiecības ar citiem, tikt skaidrībā ar saviem dzīves mērķiem un patiesajām vajadzībām, lai cilvēks varētu sevi vairāk apzināties.   


Kas ir smilšu spēles terapija?

Smilšu terapijas procesa laikā klientam ir iespēja izveidot pasauli, kas atbilst viņa iekšējam stāvoklim: ar brīvas, radošas spēles palīdzību viņš parāda to, kas notiek viņa pasaulē, izmantojot smiltis, ūdeni un mazas figūriņas. Smilšu terapija paredzēta gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Smilšu spēle ir:

 •  Radoša iztēlošanās spēle smiltīs
 • Dabisks izaugsmes un attīstības process
 • Piekļuve dziļām jūtām
 • Piekļuve neapzinātai informācijai
 • Piekļuve pagātnes pieredzei un atmiņām
 • Simboliska komunikācija
 • Droša un pieņemoša vide, kurā nevar kļūdīties
 • Iespēja izpaust un pārstrādāt pieredzi
 • Iespēja izjust savu spēku un resursus.

Speciālais pedagogs

Kad meklēt speciālā pedagoga palīdzību:

Pirmsskolas vecumā :

 • Aizkavēta attīstība, rīcība, uzvedība, kas neatbilst bērna vecumam.
 • Diagnosticēti fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.
 • Grūtības apgūt lasītprasmi, rakstītprasmi, matemātiskās iemaņas.
 • Nepieciešams izvērtēt gatavību skolai.Skolas vecumā:

 • Aizkavēta attīstība, vērojama rīcība, uzvedība, kas neatbilst bērna vecumam.
 • Nevienmērīgas un vājas sekmes, intereses zudumu par mācībām, nevēlēšanos apmeklēt skolu.
 • Vāja lasītprasme un rakstītprasme.
 • Vājas matemātiskās prasmes.
 • Izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālās problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu.
 • Izteikta aizmāršība, izteikta ilgstoša neizveicība.
 • Nespēja pielāgoties dažādām situācijām.
 • Vāja prasme organizēt un plānot savu darbību.
 • Diagnosticēti fiziskās, garīgās vai psihiskās attīstības traucējumi.

Individuālās konsultācijas pie speciālistiem cita novada jauniešiemMērvienībaCena EUR bez PVNCena EUR ar PVN
Psihologa, psihoterapeita individuāla konsultācija pieaugušajiem1 stunda12,6215,27
Psihologa, psihoterapeita, speciālā pedagoga, logopēda individuāla konsultācija,  cita novada bērniem un jauniešiem1 stunda12,2514,82
Psiholoģiskā izpēte, slēdziens cita novada bērniem, jauniešiem3 stundas34,5341,78

Dokuments: DJIVC psihologu un logopēdu iesaiste skolu un pirmsskolu atbalsta komandu darbā.