Programmas mērķis ir mazināt bērnu un jauniešu problemātisko uzvedību, mācot vecākus izmantot pozitīvu audzināšanu.
Programma ir paredzēta bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem, kuriem ir uzvedības problēmas.
Programma ir
UZ TRĪSPUSĒJU SADARBĪBU BALSTĪTA!!! 

Vecāku un skolotāju līdzdalība un sadarbība ir būtiska programmas daļa. To uzdevums ir veicināt bērna vēlamās uzvedības aktivizēšanu un nostiprināšanos.

Pieteikšanās uz programmu un bērnu atlase.
1. solis - izglītības iestāde, sociālais dienests, bērnu  vecāki piesaka bērnu (intervences programmas "STOP 4-7" koordinatorei Dobelē DJIVC psiholoģei Svetlanai Paramonovai tālr. 28356086) 
2. solis - Koordinators saskaņo ar STOP psihologu bērna, bērna ģimenes un skolotāju novērtēšanas laiku un vietu
3.solis - STOP psihologs izvērtē bērna piemērotību programmai, bērna vecāku un skolotāju motivāciju darbībai
4. solis - Bērns un viņa vecāki un skolotājs uzsāk dalību programmā
- Ja grupa ir nokomplektēta bērns, viņa ģimene un skolotājs tiek ievietots gaidītāju sarakstā, nākamajai intervences grupai (sesijai)

Dobeles novada intervences programmas “STOP 4-7” apmācīto speciālistu/treneru komanda:
 1. Svetlana Paramonova - psihologs
 2. Laila Ļovina - psihologs
 3. Eva Tabore – psihologs
 4. Antra Altena – pirmsskolas pedagogs
 5. Aiga Kuģe – pirmsskolas pedagogs
 6. Iveta Rutkovska – pirmsskolas logopēds
 7. Sandra Rikuna – sociālais pedagogs, sociālais darbinieks
 8. Līga Liepiņa – sociālais darbinieks
 9. Dace Volodka - pirmsskolas pedagogs
 10. Laine Sproģe - pedagogs
 11. Jolanta Rudzīte - psihologs

Ko mēs mācām bērniem:

 •  Sadarboties
 • Komunicēt
 • Iekļauties sabiedrībā
 • Sekot norādījumiem
 • Būt draudzīgiem un laipniem
 • Risināt problēmas
 • Pazīt un regulēt emocijas
 • Vadīt stresu


Ko mēs mācām vecākiem un pedagogiem:
 • Veidot atbalstošu, strukturētu vidi
 • Vērot un izprast uzvedību
 • Pozitīvi pastiprināt jeb apbalvot vēlamo uzvedību
 • Nejauši neapbalvot problemātisku uzvedību
 • Sniegt skaidrus norādījumus
 • Būt konsekventiem un disciplinēt
 • Izmantot saudzīgu un efektīvu sodu sistēmu (ignorēt  nevēlamo uzvedību, veidot pārtraukuma laikus, izmantot nevēlamās uzvedības seku principu)
 • Regulēt savas emocijas