Aktivitāšu māja „Zaļkalni”

Aktivitāšu māja “Zaļkalni” ir Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centram (turpmāk – DJIVC) lietošanā un apsaimniekošanā nodots Dobeles novada pašvaldībai piederošs īpašums.
Aktivitāšu mājas pamatuzdevums ir nodrošināt labvēlīgu  un draudzīgu vidi bērniem un jauniešiem, DJIVC un Dobeles novada izglītības iestāžu organizēto pasākumu nodrošināšanai. Zaļkalni kalpo kā neformālās un interešu izglītības aktivitāšu norises vieta.

DJIVC piedāvājums aktivitāšu mājā „Zaļkalni”:

✏️ Vasaras nometnes

✏️ Aktivitātes rudens un pavasara skolēnu brīvlaikos

✏️ Intervences programma "STOP 4-7"

✏️ Neformālās izglītības apmācības un semināri jauniešiem

✏️ Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības

✏️ Tematiskie pasākumi

✏️ Sadarbības nodarbības klašu grupām, kolektīviem

Dobeles novada izglītības iestādēm ir iespēja bezmaksas izmantot aktivitāšu māju "Zaļkalni"  un tai pieguļošo teritoriju, izglītojamo mācību un saturīgi organizēta brīvā laika pavadīšanai (klases vakari, pārgājieni, sporta un veselīga dzīvesveida pasākumi, u.c.) Aktivitāšu mājas "Zaļkalni" un tai pieguļošās teritorijas, volejbola, futbola, rotaļu laukumu iznomāšana trešajām personām (fiziskām un juridiskām) notiek saskaņā ar Dobeles novada domē apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.  Aktivitāšu māja "Zaļkalni" un tai pieguļošā teritorija tiek iznomāta tikai nometnēm, izglītojošiem semināriem, apmācībām, sporta un veselīga dzīvesveida pasākumiem. Tiek piedāvātas naktsmājas  grupām līdz 20 personām.Apstiprinātie maksas pakalpojumi citu novadu izglītības iestādēm un organizācijām:

Telpu noma Auru pagasta ‘’Zaļkalnos’’ Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN
Semināru/mācību telpa 1 stunda 5,06 6,12
Semināru/mācību telpa 1 diennakts 30,36 36,74
Visas semināru/mācību telpas 1 stunda 20,26 24,51
Visas telpas 1 diennakts 137,07 165,85
1 stunda 25,97 31,42
Nometne ar nakšņošanu teltīs (1 persona) 1 diennakts 1,50 1,82
Gultasvieta

 Papildus gultasvieta
1 diennakts 14,64 17,71
1 diennakts 7,00 8,47
Āra teritorija (rotaļu, sporta laukums) 1270 m2 1 stunda 19,58 23,69

Aktivitāšu māja "Zaļkalni"