Par mums

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs ir Dobeles novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas.
Papildus iestāde īsteno izglītības atbalsta funkcijas, nodrošinot metodisko un informatīvo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.
Centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Visas konsultācijas, nodarbības, grupas bērniem un jauniešiem no Dobeles novada līdz 25 gadiem ir bezmaksas.

Vadības komanda

Direktore - Līga Liepiņa

💻[email protected]
📱+37163781055
📱+37125495675

Direktores vietniece izglītības jomā un sociālā pedagoģe - Inita Neimane                     

💻[email protected]     
📱+37163725550   
                           

Atbalsta personāls

Izglītības psiholoģe

- Svetlana  Paramonova

💻[email protected]
📱+37128356086

Izglītības psiholoģe - Laila Ļovina

💻[email protected]  
📱+37129977313  

Izglītības psiholoģe - Eva Tabore

📱+37126484486

konsultē:

  • Penkules psk. un PII
  • Bēnes psk. un PII
  • Auces PII

Izglītības psiholoģe - Dita Leinerte

💻[email protected]
📱+37126753101

konsultē:

  • Bikstu psk.
  • Mežinieku psk.
  • PII "Minkuparks"

Psihoterapijas speciāliste 

- Iveta Ļaudaka

Virziens - geštaltterapija, smilšu spēles terapija 

💻[email protected]
📱+37128889187

Pedagoģe karjeras konsultante - Laine Sproģe

💻[email protected]
📱+37163722362


Logopēde, ABA terapijas speciāliste apmācībā 

- Iveta Ģirne

💻[email protected]
📱+37129494290


Speciālā pedagoģe - Inita Kolkovska

💻[email protected]
📱+37126275272

Logopēde - Iveta Rutkovska

konsultē:

  • Gardenes psk. un  PII,
  • PII "Ābolītis"

Logopēde - Daina Voitehoviča

konsultē:

  • Penkules psk. un PII

Logopēde - Gunta Kancare

konsultē:

  • Bikstu psk.

Jaunatnes darbinieki

Jaunatnes lietu speciāliste un nodarbību vadītāja -  Agija Sileniece


💻[email protected]
📱+37120221685, +37163720282

Jaunatnes darbiniece Dobelē -  Reičela Brākše      

              

💻[email protected]
📱 +37120221685, +37163720282

Jaunatnes darbiniece Aucē
- Dana Ļaskovska

💻[email protected]
📱+37129508161

Jaunatnes darbiniece Aucē, mobilajā darbā - Kristīne Opoļska

💻[email protected]
📱+37128355441


Jaunatnes darbiniece Augstkalnē         - Kristīne Hofmane

💻[email protected]
📱+37128253850

Jaunatnes darbiniece mobilajā darbā - Elza Vildaus

💻[email protected]
📱+37125488044

Saimniecības vadītājs  - Guntis Gavars

💻[email protected]
📱+37163700160

Remontstrādnieks - Andris Goldbergs