Par mums

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs ir Dobeles novada pašvaldības dibināta interešu izglītības iestāde, kas īsteno personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas, neformālās izglītības programmas un profesionālās pilnveides programmas, kā arī veic interešu izglītības organizatoriski metodisko un informatīvo darbību.
Papildus iestāde īsteno izglītības atbalsta funkcijas, nodrošinot metodisko, zinātnisko, informatīvo un citāda veida intelektuālo atbalstu izglītojamajiem, pedagogiem, izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.
Centra mērķauditorija ir bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem. Visas konsultācijas, nodarbības, grupas bērniem un jauniešiem no Dobeles novada līdz 25 gadiem ir bezmaksas.

Vadības komanda

Direktore - Līga Liepiņa

 • +37163781055
 • +37125495675

Direktores vietniece izglītības jomā un sociālā pedagoģe - Inita Neimane                            

 • +37163725550                               

Atbalsta personāls

Izglītības psiholoģe - Svetlana  Paramonova

 • +37128356086

Izglītības psiholoģe - Laila Ļovina

 • +37129977313  

Izglītības psiholoģe - Jolanta Rudzīte

 • + 37127098825

Izglītības psiholoģe - Dita Leinerte

 • +37126753101

Izglītības psiholoģe - Eva Tabore

 • +37126484486

Pedagoģe karjeras konsultante - Laine Sproģe

 • +37163722362

Logopēde - Iveta Ģirne
 • +37129494290

Logopēde - Iveta Rutkovska


Logopēde - Daina Voitehoviča

Psihoterapijas speciāliste, virziens - geštaltterapija, smilšu spēles terapija  - Iveta Ļaudaka

 • +37128889187

Speciālā pedagoģe - Inita Kolkovska

 • +37126275272

Jaunatnes darbinieki

Jaunatnes lietu speciāliste un nodarbību vadītāja -  Agija Sileniece
 • +37126940987, +37163720282

Jaunatnes darbinieks mobilajā darbā -Roberts Sīlis

 • +37125758936

Jaunatnes darbinieks Dobelē - Artis Kundrāts
 • +37127070230,  +37163720282

Jaunatnes darbiniece Aucē - Estere Ozoliņa
 • +37127886576

Jaunatnes lietu speciāliste un nodarbību vadītāja -Lauma Freiberga

 • +37129247796,  +37163720282

Jaunatnes darbiniece Augstkalnē - Kristīne Hofmane

 • +37128253850

Saimniecības vadītājs  - Guntis Gavars
 • +37163700160

Remontstrādnieks - Andris Goldbergs