Nodarbības

Izglītojoši interaktīvas nodarbības, lekcijas Dobeles novada bērniem un jauniešiem ir bezmaksas.      

Ieteikumi, piesakot grupas nodarbības:

  • Izvēlēties vecumam atbilstošu nodarbību (pēc mūsu piedāvātā saraksta).
  • Nodarbību tēmas izvēlē iesaistiet arī bērnus un jauniešus kā arī izvērtējiet izvēlētās tēmas aktualitāti konkrētajai bērnu (jauniešu) grupai
  • Izvēlieties nodarbības norises vietu – Jūsu izglītības iestādē vai mūsu centrā
  • Piesakot nodarbību, būtu svarīgi zināt nodarbības ilgumu, dalībnieku vecumu un skaitu
  • Lūdzu pieteikt nodarbības iepriekš pa tālruni 63725550
Izglītojoši interaktīvas nodarbības, lekcijas MērvienībaCena EUR bez PVNCena EUR ar PVN
Izglītojoši interaktīvas nodarbības, lekcijas cita novada izglītības iestādēs1 stunda15,5218,78
1 km0,19

Interešu izglītības grupas jauniešiem

Ārstnieciskā vingrošana


No 2021. gada septembra piedāvājam ārstniecisko vingrošanu, lai rūpētos par Dobeles novada jauniešu fiziskās veselības uzlabošanu. Nodarbību mērķauditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam. Pusaudžu vecumā tiek apgūtas jaunas prasmes, veidoti ieradumi, kas var saglabāties visa mūža garumā, tāpēc ir būtiski jauniešiem nodrošināt kvalitatīvus ārstnieciskās vingrošanas pakalpojumus, kas viņiem varētu veicināt patstāvīgu fizisko aktivitāšu ieradumu rašanos, kā arī uzlabotu vispārējo veselības stāvokli. Nodarbības vada interešu izglītības pedagoģe Lauma Freiberga.

Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 14:00 līdz 17:00

Norises vieta - Dobeles Jauniešu māja, Brīvības ielā 27

Par nodarbībām zvanīt : 29247796

Jauniešu grupa

Tā ir iespēja meitenēm un puišiem tikties katru otrdienu, runāt par jauniešiem aktuālām tēmām, labāk izprast sevi, vienaudžus, vecākus un skolotājus, apzināties savus talantus, pilnveidot sevi un mesties dažādos piedzīvojumos. Nodarbības vada  pedagoģe karjeras konsultante Laine Sproģe un interešu izglītības pedagoģe Agija Sileniece.

Nodarbības  notiek otrdienās, no 16.00 līdz 18.00.         

Norises vieta - Dobeles Jauniešu māja, Brīvības iela 27. 

Grupa ir slēgta.

Izaugsmes programma

Mācību pieeja, kas jauniešus mudina un atbalsta aktīvi veidot un mācīties caur pašu veidoto pieredzi, dod iespēju praktiski pielietot, nostiprināt un papildināt izglītības iestādē apgūtās zināšanas un prasmes. Tā sekmē jauniešu socializēšanos un veido aktīvus pilsoņus, kuri iesaistās sabiedrībai aktuālu jautājumu risināšanā, tādējādi stiprinot indivīdu piederības sajūtu kādai kopienai. Jaunieši sevi pilnveido dažādās jomās, kur katrai jomai nedēļā jāvelta vismaz 1h.

Jomas – brīvprātīgais darbs, jaunu prasmju apguve, fiziskā sagatavotība, kā arī sava izvēlētā aktivitāte ( piedzīvojuma ceļojums, projekts, nometne, apmācība, velo brauciens, u.c). Aktivitātē iesaistot Jauniešu izaugsmes programmas dalībniekus, kā arī Dobeles novada jauniešus, tā aptverot visu Dobeles novada jauniešus. 

Nodarbības vada interešu izglītības pedagoģe Agija Sileniece.

Nodarbības katru ceturtdienu, no 15.00 līdz 17.00.         

Norises vieta -Dobeles Jauniešu māja, Brīvības iela 27.  

Par nodarbībām zvanīt : 26940987