Mobilais darbs ar jaunatni

Kas tas ir?

Mobilais darbs ar jaunatni ir jaunatnes darba veids, kas rada jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kur nav viņiem paredzētas vai izveidotas pulcēšanās vietas un ir ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Kāpēc?

Būtisks un svarīgs ir katrs pagasta jaunietis, viņa izaugsmes iespējas un potenciāls. Vietās, kur nav jauniešu centru, saturīga brīvā laika aktivitāšu pieejamība ir limitēta. Mobilais darbs ar jaunatni sniedz lielisku iespēju lauku teritoriju jauniešiem realizēt savas idejas, līdzdarboties savā kopienā ar jaunatnes darbinieka atbalstu.
Jaunatnes darbinieces mobilajā darbā -

 Elza Vildaus
💻[email protected]
📱+37125488044

Kristīne Opoļska
💻[email protected]
📱+37128355441

Kā mēs to darām?

Mobilo jaunatnes darbu īsteno Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra jaunatnes darbinieks, kas noteiktā laikā un telpā vai vietā ierodas un īsteno aktivitātes jauniešiem. 

Jaunatnes darbiniece, kas īsteno mobilo darbu ar jaunatni, saka tā: “Nu, katrs jaunietis ir pilnīgi citādāks, katram ir savas intereses un vēlmes, tomēr, tos visus vieno vēlme būt ar saviem draugiem un darboties kopā, lai vai kas tas būtu: sporta spēles, dažādas neformālās izglītības aktivitātes, pārgājieni, pikniki, peldes, vizītes pie pagasta pārvaldes vadītāja, jaunatnes iniciatīvu projektu rakstīšana un īstenošana, pat jaunu jauniešu telpu iekārtošana! Ir jautrība un ir arī nopietns darbs, tieši tā, kā to vēlas pats jaunietis!”