#teirdarbs
Aicinām darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU UZ NENOTEIKTU LAIKU - 1,333 SLODZE (40 stundas).
Atalgojums no 1526,00 EUR.
Tavi darba pienākumi būs:
✔️Veikt bērnu, viņu vecāku un pedagogu individuālo konsultēšanu bērna
psiholoģisko problēmu gadījumos
✔️ Veikt bērna psiholoģisko (Intelektuālo un emocionāli, uzvedības sfēru)
izpēti
✔️ Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes
rezultātiem, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos
  ✔️ Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana
✔️ Piedalīties izglītības iestādes atbalsta komandas darbā
✔️  Vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas
tēmām
✔️ Veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc
nepieciešamības)
✔️ Sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.
➡️Ja vēlies pievienoties mūsu komandai sūti savu CV un aprakstu par līdz šim sasniegto un nākotnē iecerēto uz [email protected] līdz 31.augustam!
#teirdarbs
 Aicinām darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU UZ NOTEIKTU LAIKU – 1 SLODZE (30 stundas)
Atalgojums no 1250,00 EUR
Tavi darba pienākumi būs:
✔️Veikt bērnu, viņu vecāku un pedagogu individuālo konsultēšanu bērna
psiholoģisko problēmu gadījumos
✔️ Veikt bērna psiholoģisko (Intelektuālo un emocionāli, uzvedības sfēru)
izpēti
 ✔️ Sagatavot rakstisku atzinumu par izglītojamā psiholoģiskās izpētes
rezultātiem, normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos
  ✔️ Bērna psiholoģiskās gatavības skolai noteikšana
✔️ Piedalīties izglītības iestādes atbalsta komandas darbā
✔️  Vadīt nodarbības un piedalīties vecāku sapulcēs par psiholoģijas
tēmām
✔️ Veikt sociālpsiholoģiskās vides izpēti izglītības iestādē (pēc
nepieciešamības)
✔️ Sniegt metodisku, konsultatīvu atbalstu un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem izglītojamo psiholoģiskās labbūtības veicināšanai.
➡️Ja vēlies pievienoties mūsu komandai sūti savu CV un aprakstu par līdz šim sasniegto un nākotnē iecerēto uz [email protected] līdz 31.augustam!